ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ
2018-2019 AKADEMİK YILI
YATAY GEÇİŞ BAŞVURU FORMU

Kişisel Bilgiler
*İsim İkinci İsim *Soyisim
*Doğum Yeri *Doğum Tarihi Cinsiyet
*TC Kimlik No *Baba Adı    
*E-posta
*GSM 1 GSM 2    

ÖSYM Yerleşme Bilgileri
*Yerleştiği Üniversite
Üniversite Adı
*Yerleştiği Bölüm
*Yerleştiği Bölüm
Devam Ettiği Üniversite
Üniversite Adı
Devam Ettiği Bölüm
*Devam Ettiği Bölüm
*Vesikalık Fotoğraf
*Yerleşme Belgesi
*Puan Cetveli
*Öğrenci Belgesi
Transkript (Sayfa 1)
Transkript (Sayfa 2)
Transkript (Sayfa 3)
Transkript (Sayfa 4)
Transkript (Sayfa 5)

Başvuru Şekli Bilgileri
*Başvuru Şekli

Başvurduğu Bölüm
*Bölüm / Program

   Yukarıda verdiğim bilgilerin doğru olduğunu ve disiplin cezam olmadığını beyan eder, Yatay Geçiş başvurumu YÖK mevzuatı çerçevesinde değerlendirmeniz için bilgilerinize sunarım.
   Yatay geçiş başvuru sonucu neticesinde kendim için ayrılan kontenjana kayıt yaptırmak için Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’ne 1500 TL (Bin beş yüz Türk Lirası)'lik ön kayıt ücreti yatırmayı kabul ederim.
Ödeyeceğim bu ücretin herhangi bir neden ile kayıt yaptırmaktan vazgeçersem iadesinin olmayacağını anladığımı ve hiç bir surette Üniversiteden geri ödeme talep etmeyeceğimi kabul ve taahhüt ederim.
(*) Doldurulması zorunlu alanlar.